No.1 香港行貨專門店

隱形眼鏡驗配及驗眼儀器

發布者 admin 27/06/2018 0 評論

 

度數深左,隱形眼鏡睇得唔清楚?唔知配邊款隱形眼鏡好?
 

唔知自己既弧度?想詳細驗配度數及隱形眼鏡?

可以經過詳細驗眼及檢查,視光師會為你量度最新度數及弧度,再建議適合現戴的隱形眼鏡。我地介紹一下有關隱形眼鏡驗配及儀器介紹

隱形眼鏡驗配服務

Easy隱形眼鏡驗配及儀器介紹

Contact Lens Easy已引進多部驗眼儀器為客人提供驗眼服務,包括全自動電腦驗光儀,鏡片驗度儀,綜合驗光儀,眼裂隙燈驗光儀及角膜弧度測量儀等等。使用各款專業驗眼儀器為客人提供驗眼服務,驗眼服務均由註冊視光師負責,包括:量度度數 (近視、遠視、散光或老花) 及量度角膜弧度,建議適合之隱形眼鏡及提供建議及處方

 

5款驗眼光學儀器介紹
全自動電腦驗光儀應該係每一個曾經驗眼的客人都曾經用過的儀器,可快速量度客人雙眼度數,散光,線位及焦點,供視光師參考之用。

綜合驗光儀肺頭

綜合驗光儀(又稱肺頭),比起傳統的插片驗光方式視光師可更快速更穩定地為客人測量屈光度數(近視、遠視、散光或老花)

鏡片驗度儀用於量度舊有眼鏡或鏡片的度數,散光及線位。

 

驗配隱形眼鏡主要儀器
驗配隱形眼鏡所需要的儀器較多,而有部分可能涉及驗光部份,專門用於驗配隱形眼鏡的有以下2款

角膜弧度測量儀

角膜弧度測量儀主要量度角膜弧度,原理是由角膜表面反射出來的光線,再量度其反射後的角度計算出來,及檢定角膜平滑程度及完整性,協助判斷隱形眼鏡的配戴效果。

眼裂隙燈驗光儀

眼裂隙燈驗光儀,可以檢查您眼睛外部的情況,就如一部顯微鏡,可以用作仔細地檢查你的眼球表面部份,及評估隱形眼鏡配戴的情況

 

如果想即時預約驗眼服務可以入我地網頁睇睇

如果有咩問題同唔明, 歡迎問問我地既專業人員
版權所有 Copyright © 2018 Contactlesneasy