No.1 香港行貨專門店

Clalen Iris - Contact Lens Easy

Clalen Iris - Contact Lens Easy

Clalen Iris 韓國隱形眼鏡

顯示:
排序方式:

Clalen 1Day iris

Clalen 1Day iris 每日拋棄隱形眼鏡由韓國人氣國民女神秀智代言。材料 : Methafilcon A, 含水量 : 58%, 直徑 : 14.2mm, 鏡片弧度 : 8.6mm..

HK$220

Clalen IRIS Suzy Gray

Clalen IRIS Suzy Gray 隱形眼鏡四種不同顏色供選擇。由韓國人氣國民女神秀智代言。材料 : Methafilcon A, 含水量 : 58%, 直徑 : 14.2mm, 鏡片弧度 :..

HK$220